In de jaarplannen van Dorpsraad Lieshout heeft het aandachtsgebied ‘Wonen’ de komende tijd extra aandacht nodig. Met grote actuele plannen voor o.a. de Heuvel, de Baverdestraat en de herontwikkeling van het Franciscushof is het belangrijk dat de daar te bouwen woningen naadloos aansluiten bij de behoefte. De Dorpsraad zoekt daarvoor extra ondersteuningen zodat die aansluiting ook werkelijk gerealiseerd kan worden. Mensen kunnen zich aanmelden via info@dorpsraad-lieshout.nl.