De leden van Dorpsraad Lieshout hebben onlangs ingestemd met de jaarplannen voor 2022. Daardoor komen de focuspunten vast te staan en zijn er concrete doelen voor elk aandachtsgebied. Aan het eind van het jaar vindt er een evaluatie van de doelen plaats. Indien ze niet zijn bereikt dan worden nieuwe plannen gemaakt om ze alsnog te behalen. Daarnaast krijgen ook andere zaken de aandacht die niet zijn te voorzien en die invloed hebben op de leefbaarheid in Lieshout.