Leden van Dorpsraad Lieshout hebben zich met het maken van een heemkundige fietstocht verdiept in het verleden van Lieshout en omgeving. Zij willen de leefbaarheid in hun dorp verbeteren en zijn dus bezig met de toekomst van het dorp. Daarbij is het essentieel het verleden goed te kennen. De gehele Dorpsraad werd door Hennie Bevers-van den Baar meegevoerd langs de meest essentiële gebouwen, wegen en plaatsen. Ook in de heemkundekring werden aan de hand van oude foto’s verhalen uit het verleden verteld.