Sinds op 1 juli 2021 landelijk de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht is geworden heeft Dorpsraad Lieshout hiervoor haar huishoudelijk reglement aangescherpt. Secretaris Cees Dingemans heeft zich daar het afgelopen jaar mee beziggehouden. Inmiddels is alles zo geregeld dat ze volledig ‘WBTR proof’ is. Samen met de andere Laarbeekse Dorpsraden en de gemeente Laarbeek is een convenant opgesteld waarin de samenwerking wordt geregeld. Over twee jaar volgt een nieuwe evaluatie.