De defibrillator bij het Dorpshuis in Lieshout is vervangen door een nieuw exemplaar. De ooit aangeschafte AED was niet ondergebracht in de beherende Laarbeekse stichting en daarom besloot Dorpsraad Lieshout de kosten van een nieuwe AED voor eigen rekening te nemen. Daarnaast heeft zij het exemplaar ondergebracht in de beherende stichting zodat een jaarlijkse controle en toekomstige vervanging gewaarborgd zijn. De AED’s staan op strategische plaatsen in Laarbeek om indien nodig zo snel mogelijk bij een slachtoffer te zijn.