Nu Live: Non-stop OSR

Dorpsraad Lieshouts blij met unaniem advies snelfietsweg

Dorpsraad Lieshouts blij met unaniem advies snelfietsweg

Dorpsraad Lieshout is blij dat alle Laarbeekse Dorpsraden het eens zijn met de wensen voor de snelfietsweg. De gezamenlijke Dorpsraden hebben een unaniem advies aan de politiek kunnen geven over tracé én -goede en veilige- afslagen en aansluitingen. Een ‘fietssnelweg’ is een hoofdroute voor fietsers waarbij het fietsverkeer gescheiden is van het andere verkeer en dit andere verkeer niet kruist. Ze worden ontwikkeld om de files en het autoverkeer tegen te gaan en een alternatief te bieden voor bijvoorbeeld woon-werkverkeer.