In Lieshout staat sinds kort een ‘buurtkastje’ waarin zonder verplichtingen niet-bederfelijke producten en andere levensbehoeften gezet worden voor mensen die het nodig hebben. Omdat deze actie de leefbaarheid voor mensen die het nodig hebben verbetert heeft de Dorpsraad dit initiatief ondersteund en wil zij medebewoners attenderen op dit sociale initiatief. Het kastje staat bij Dorpsstraat 50. Mensen kunnen anoniem producten meenemen of er in zetten. Op de zijkant ervan staan aanvullende gegevens voor mensen die hulp of ondersteuning nodig hebben.