Senzer, ORO, de Zorgboog en WerkgeversServicepunt (WSP) hebben afspraken gemaakt om de vraag naar en aanbod van zorgpersoneel in de regio beter op elkaar te laten aansluiten. Er wordt dit jaar geëxperimenteerd met het anders organiseren van werkzaamheden, zodat er ruimte ontstaat voor betekenisvol werk voor mensen zonder zorg- of startkwalificatie. Genoemde instanties hebben de intentieverklaring ‘Een frisse blik op zorg’ getekend om samen deze pilot te gaan uitvoeren. De pilot maakt deel uit van het landelijke actieplan ‘Perspectief op werk’.