Inwoners van Laarbeek die moeite hebben met het betalen van de energierekening kunnen van de gemeente een eenmalige bijdrage ontvangen. Ook wie werkt of met pensioen is kan hiervoor in aanmerking komen. De gemeente Laarbeek stelde eerder dit jaar eenmalig een toeslag van 800 euro per huishouden beschikbaar. Inmiddels is deze tegemoetkoming verhoogd met 500 euro, dus is het bedrag in totaal 1300 euro. Wie de toeslag al heeft ontvangen krijgt de verhoging eind oktober vanzelf op zijn bankrekening gestort.