Omdat de kosten voor energie enorm gestegen zijn stelt de gemeente Laarbeek eenmalig een toeslag van 800 euro per huishouden beschikbaar aan mensen die op 1 maart een (aanvullende) bijstandsuitkering voor levensonderhoud ontvangen, of IOAW of IOAZ hebben en/of een bijdrage maatschappelijke participatie ontvangen. Zij ontvangen die toeslag automatisch rond 1 mei. Degenen die hier niet onder vallen maar tóch in aanmerking komen, kunnen vanaf 1 mei zelf een aanvraag doen.