Het college van Laarbeek zal een eenmalige tegemoetkoming van 8000 euro toewijzen aan de beheerder van de Laarbeekse sporthallen voor in 2021 geleden schade door de getroffen coronamaatregelen. Naast het niet ontvangen van zaalhuur waren ook de horeca-inkomsten gestagneerd. Daarbovenop zorgen de stijgende energieprijzen ervoor dat men het hoofd niet meer boven water kan houden. Hierdoor is de beheerdersvergoeding niet meer toereikend. De toekenning van een tegemoetkoming zorgt ervoor dat de sporthal geopend kan blijven ten behoeve van het verenigingsleven.