Het kabinet maakte in december bekend dat er een eenmalige tegemoetkoming komt voor de stijgende energieprijzen. Maximaal 800.000 huishoudens in Nederland met een inkomen op of net boven het sociaal minimum komen hiervoor in aanmerking. Momenteel ligt de regeling bij de Raad van State voor advies. Zodra er duidelijkheid is laat de gemeente Laarbeek dat weten. Om te weten wat voor regelingen en tegemoetkomingen er verder zijn kunt u de website van het Sociaal Team Laarbeek raadplegen. Bron: Gemeente Laarbeek.