Vanuit het Rijk heeft de gemeente Laarbeek meerdere middelen ontvangen ter ondersteuning van huishoudens met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van de gestegen energieprijzen. Aan de hand van deze ontvangen middelen is er een plan van aanpak Energiearmoede geformuleerd, waarbij er vier verschillende acties benoemd worden om deze kwetsbare doelgroep te ondersteunen met hun energielasten. De grootte van deze doelgroep in Laarbeek is naar verwachting 654 huishoudens.