Het Gilde Sint Leonardus uit Beek en Donk heeft uit handen van burgemeester Frank van der Meijden
de Koninklijke Erepenning ontvangen ter ere van haar 600-jarig bestaan. De onderscheiding
symboliseert het respect en de waardering van de koning voor het gilde om het leefbaar houden van
het dorp via herdenkingen en aubades en om de goededoelenacties, alsmede als bewaarder van het
cultureel erfgoed van Donk. Eerder overhandigde de burgemeester al een zilveren herinneringsschild
aan Keizer Mario van den Elsen.