Afgelopen maanden is in de gemeente Gemert-Bakel het digitaal nachtregister geëvalueerd, dat in 2019 is ingevoerd. Door de coronapandemie is de evaluatie in het najaar van 2021 gestart en in 2022 afgerond. Uit de evaluatie zijn een aantal conclusies en aanbevelingen gekomen. Aanbevolen wordt in ieder geval door te gaan met dit register. De belangrijkste aanbeveling is om in te zetten op vereenvoudiging van de Verordening Toeristenbelasting, zodat de belastingheffing via het nachtregister eenvoudiger kan worden uitgevoerd.