In 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek besloten om een pilot van een jaar te starten voor een sluitende keten schuldhulpverlening. Hiervoor is de formatie tijdelijk uitgebreid naar 0,78 fte. Het werkgeverschap is tegelijkertijd ondergebracht bij de GR Peelgemeenten. Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat de taken die vóór de formatie-uitbreiding niet of nauwelijks konden worden uitgevoerd nu wel worden uitgevoerd. In de begroting 2023 wordt daarom voorgesteld de kosten van 80.695 euro voor extra 0,78 fte structureel op te nemen.