De burgemeester van Laarbeek zal een exploitatievergunning en een alcoholvergunning verlenen aan een restaurant aan de Oranjelaan 55 in Beek en Donk. Belanghebbenden die hier tegen zijn kunnen tot 15 maart bezwaar maken. Dit bezwaar kan gestuurd worden naar de burgemeester van de gemeente Laarbeek. Kijk hiervoor op de gemeentelijke site onder ‘bezwaarschriften’.