De gemeente Laarbeek verleent een exploitatievergunning voor een boerderijwinkel aan het Knapersven 36 in Lieshout met productiegebonden detailhandel en kleinschalige horeca als nevenfunctie. Belanghebbenden die bezwaar hebben tegen deze ontheffing kunnen dat tot 6 juni kenbaar maken. Dit bezwaar kan gestuurd worden naar de burgemeester van Laarbeek. Kijk op laarbeek.nl onder ‘Bezwaarschriften’.