Jeugdhulp Xtra vroeg op 8 juli faillissement aan. Jeugdhulp Xtra heeft sinds het eerste kwartaal van 2020 te maken met een negatief resultaat en een afnemende liquiditeit. De organisatie vindt dat er een te groot continuïteitsrisico is en heeft daarom een faillissementsaanvraag gedaan. Op dit moment ontvangen in de regio ‘Een 10 voor de jeugd’ ruim 100 cliënten zorg via Jeugdhulp Xtra. Voor hen worden nieuwe gepaste plekken gezocht. In Laarbeek maakten vorig jaar 18 personen en dit jaar 10 personen gebruik van deze organisatie.