De gemeente Laarbeek krijgt van het Rijk extra geld om de klappen van de coronacrisis op te vangen. Daarvoor krijgt zij ruim 340.000 euro, waarvan 62.000 euro is voor het sociale werkbedrijf, ruim een halve ton is gereserveerd om de extra kosten voor de jeugdzorg en de Wmo te dekken. 40 mille is voor de lokale cultuursector. Ter vergoeding van het mislopen van inkomsten in 2020 ontvangt zij een bedrag van meer dan 30.000 euro en voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart krijgt Laarbeek 47.000 euro. Bron: ED.