Tennisvereniging ’t Slotje in Beek en Donk heeft de gemeente Laarbeek een garantstelling gevraagd voor een lening van 95.000 euro (dat is de helft van de totale lening)voor de aanleg van drie padelbanen op de tennisaccommodatie. De Stiching Waarborgfonds Sport verleent een garantstelling voor de andere helft mits de gemeente garant staat voor de eerste helft. De gemeente wil aan het verzoek tegemoet komen maar het onderwerp wordt eerst behandeld in de commissievergadering van donderdag 19 mei en vervolgens in de raadsvergadering van donderdag 2 juni.