Na een bezwaar van een lid van de CPO Kerkakkers in Beek en Donk tegen de bouwvergunning van drie padelbanen bij tennisvereniging ’t Slotje is alsnog een akoestische berekening gemaakt. Dit naar aanleiding van de uitzending van Editie.nl.  De strekking daarvan was dat padel kan zorgen voor geluidsoverlast. Een berekening laat inderdaad een overschrijding van de normen zien. Daarom moeten er geluidswerende maatregelen worden genomen. Beide partijen gaan zoeken naar oplossingen. Het
college ziet geen bezwaar om in te stemmen met de garantstelling.