In juni 2021 stemde het college van de gemeente Laarbeek in met het principeverzoek van woCom om aan de Bosscheweg in Aarle-Rixtel de huidige vier woningen te mogen vervangen door 6 grondgebonden woningen. WoCom wil er bij nader inzien echter kleinere en goedkopere sociale huurwoningen bouwen, dit in lijn met de speerpunten van de woonvisie van Laarbeek: geen 6 rijtjeswoningen maar 12 tweelaagse appartementen. Dit past bij de vraag en de wens van de gemeente om meer sociale huurwoningen te realiseren.