De gemeente Laarbeek neemt sinds september 2020 als randgemeente deel aan het Luchthaven Eindhoven Overleg, dat als doel heeft de leefbaarheid rondom Luchthaven Eindhoven te verbeteren. In dat overleg werd het initiatief genomen voor een leefbaarheidsfonds. Alle deelnemende kern- en randgemeenten zouden daaraan jaarlijks een financiële bijdrage moeten leveren. Gezien de beperkte overlast van de luchthaven voor de inwoners van de gemeente Laarbeek heeft het college besloten om deelname aan deze overlegstructuur te beëindigen. Laarbeek zal daarom ook niet bijdragen aan het Leefbaarheidsfonds.