Op 8 februari 2022 is er bij de gemeente Laarbeek bezwaar gemaakt tegen de omgevingsvergunning voor het realiseren van zeven kampeerplaatsen aan de Rooijseweg in Mariahout. De commissie bezwaarschriften heeft aangegeven dat de afwijkingsmogelijkheid uit het bestemmingsplan niet geldt voor het gedeelte waarvoor de vergunning is aangevraagd. Daarom kan volgens de gemeente niet worden meegewerkt aan de aanvraag, wordt het bezwaar alsnog gegrond verklaard, het besluit herroepen en de aanvraag omgevingsvergunning alsnog geweigerd.