De gemeente Laarbeek werd verzocht medewerking te verlenen om aan de Schutsstraat in Lieshout twee Ruimte voor Ruimte-woningen te bouwen. Het college van B&W heeft besloten geen medewerking te verlenen aan dat verzoek. Volgens het college past het verzoek niet binnen het bestemmingsplan Buitengebied en ook niet in de Omgevingsvisie Buitengebied.