Een pallethandel wil zich vestigen op bedrijventerrein Bemmer IV in Beek en Donk. Volgens de gemeente Laarbeek voldoet die handel niet aan de eisen die gesteld worden aan bedrijven die zich op Bemmer IV willen vestigen. Het college besluit in principe daarom geen medewerking te verlenen aan de vestiging daarvan op Bemmer IV.