Desktop

Tablet

Zoeken

Geen problemen met nieuwe stembiljetten Europese Verkiezingen Boekel

Geen problemen met nieuwe stembiljetten Europese Verkiezingen Boekel

De meeste inwoners van Boekel die donderdag kwamen stemmen voor het Europese Parlement hadden geen moeite met de nieuwe manier van stemmen .De gemeente Boekel deed, samen met vier andere gemeenten, mee aan een experiment met een nieuw stembiljet. Het huidige stembiljet is groot en daardoor lastig te hanteren. Het nieuwe stembiljet is veel kleiner en daardoor handzamer voor kiezers. Bij binnenkomst op het stembureau werd aan de inwoners gevraagd of zij nog hulp nodig hadden. Slechts een enkeling wilde nog even checken of ze het goed gesnapt hadden.

Op de stembureaus in Boekel, Venhorst en Huize Padua was, zeker in de morgen ,de opkomst hoger. De meeste inwoners ervaren het nieuwe stembiljet als gemakkelijk hanteerbaar. Of er veel verschillen zijn in manier van stemmen zal pas blijken als alle stemmen geteld zijn. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat de komende weken evalueren of het systeem landelijk ingevoerd zal worden.