Een initiatiefnemer heeft bij de gemeente Laarbeek een verzoek ingediend om aan de Groenewoudseweg in Beek en Donk een Ruimte voor Ruimte-woning te mogen bouwen. Volgens de gemeente past het verzoek niet binnen het bestemmingsplan Buitengebied en binnen de Omgevingsvisie Buitengebied. Het college van B&W heeft daarom besloten daaraan geen medewerking te verlenen.