De gemeente Laarbeek laat nadrukkelijk weten dat zij niet samenwerkt met commerciële partijen (websites). Die partijen willen voor mensen zaken regelen zoals het maken van een afspraak of het aanvragen van een uittreksel of verklaring omtrent gedrag. Daarvoor worden door hen extra kosten berekend die tot tientallen euro’s kunnen oplopen. Voor het maken van een afspraak of het aanvragen van een gemeentelijk product kan gemaild worden naar laarbeek.nl of bellen naar het contactcentrum via tel. 0492 – 469 700.