In tegenstelling tot berichten in diverse media over lange wachttijden bij het aanvragen van een paspoort, ID-bewijs of rijbewijs kunnen inwoners van Laarbeek binnen twee weken terecht. Daarom wordt mensen gevraagd pas een afspraak te maken als een document ook echt verlengd moeten worden. Als een reisdocument wordt aangevraagd duurt het uiterlijk zeven werkdagen tot het opgehaald kan worden. Een rijbewijs kan na maximaal vijf werkdagen opgehaald worden.