Tijdens een politiek debat over groene energie in Laarbeek is besloten dat er voorlopig geen windmolens komen in Mariahout. Tijdens inloopavonden enige tijd geleden bleek dat veel inwoners vrezen dat deze hun gezondheid schaden en zij maken zich druk om de vogels en vleermuizen in dat gebied. De gemeente Laarbeek werkt niet mee aan windmolens op Laarbeekse bodem, tenzij die écht nodig zijn om genoeg duurzame stroom op te wekken. Wethouder Briels wil het voorkeursrecht van de percelen aldaar afhalen. Bron: ED.