Het college van B&W van Laarbeek heeft besloten om een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te stellen aan de Beverstraat in Beek en Donk. Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 9 mei tot maandag 20 juni ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Wie het niet eens is met dit besluit kan hiertegen een beroepschrift indienen. Maar vooraf kan eerst gebeld worden met Frans Vlemmix in het gemeentehuis Laarbeek.