Desktop

Tablet

Zoeken

Gemeente Boekel verdubbelt subsidie van Waterschap Aa en Maas

Gemeente Boekel verdubbelt subsidie van Waterschap Aa en Maas

Na het succes van de afgelopen jaren verlengt het Waterschap Aa en Maas de subsidie voor ‘Klimaatbestendige maatregelen’. De gemeente Boekel verdubbelt het subsidiebedrag tot een bedrag van maximaal 5000 euro. Daarmee wordt de aanleg van een groen dak, infiltratiekratten, het plaatsen van een regenton of een wadi met planten nog aantrekkelijker. De subsidieregeling is al drie jaar een groot succes. Dat is goed want ongeveer de helft van alle verharding ligt in tuinen van inwoners. Door die verharding kan het regenwater moeilijk in de grond komen.

Wanneer water moeilijk in de grond zakt zorgt dat naast droge bodems en verlepte plantjes op sommige plekken ook voor overbelaste rioleringen, wateroverlast en toenemende kosten voor waterzuivering.
Alle inwoners in bebouwd gebied in het verzorgingsgebied van het waterschap komen in aanmerking voor de subsidie. Bewoners van een nieuwbouwwoning van na 2008 komen alleen in aanmerking voor subsidie voor een groen dak. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid m2 groen dak of afgekoppeld dak.