De gemeente Laarbeek heeft het braakliggend perceel aan de Mariastraat 18 in Mariahout gekocht. De naastgelegen panden Mariastraat 20 en 22 waren al eerder aangekocht. Door de percelen 18 tot en met 22 gezamenlijk te ontwikkelen, krijgt de gehele hoek Mariastraat / Wilhelminastraat een kwalitatieve impuls. Volgens wethouder Ron van den Berkmortel kan er, door herontwikkeling van deze locatie, voorzien worden in de vraag naar woningen in Mariahout en komt dit ook de leefbaarheid ten goede. De planning is om eind 2022 een ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.