De gemeente Laarbeek heeft het pand Mariastraat 20 in Mariahout aangekocht, waar voorheen café Bo & Zo gevestigd was. In Mariahout is behoefte aan betaalbare starters- en seniorenwoningen, en de gemeente wil verkennen of zij hieraan kan bijdragen door woningbouw op deze locatie. In de Woonvisie 2022-2026 stelde de gemeenteraad kaders vast voor nieuwe plannen om ervoor te zorgen dat er betaalbare woningen op de markt komen. Het plan aan de Mariastraat valt daarbinnen en moet bijdragen aan de behoefte aan betaalbare woningen.