Een groot deel van de Laarbeekse gemeenteraad heeft onlangs deelgenomen aan de raadsvisitatie in Lieshout. Ook de drie wethouders en burgemeester Frank van der Meijden waren daarbij aanwezig. Dorpsraad Lieshout had het bezoek aangegrepen om de aandachtsgebieden te presenteren. Voorzitter Van Elderen vertelde ook over de verbindende, neutrale functie van de Dorpsraad en het steunen van burgerinitiatieven. De heemkundekring vroeg aandacht voor het behoud van oude gebouwen en de toneelvereniging bracht haar activiteiten en programmering onder de aandacht.