Desktop

Tablet

Zoeken

Gemengde gevoelens Dorpsraad over weinig belangstelling inwoners

Gemengde gevoelens Dorpsraad over weinig belangstelling inwoners

Voor de voorlichtingsavond over gebruik van alcohol en drugs die onlangs in het Dorpshuis in Lieshout werd gehouden, was volop aandacht vanuit de gemeente Laarbeek, de LEV groep en hulpinstantie Novadic Kentron, maar er was nauwelijks belangstelling vanuit de inwoners. Dit gaf gemengde gevoelens bij Dorpsraad Lieshout, organisator van deze avond. De presentatie werd verzorgd door leerlingen van het Summa-college uit Eindhoven. Door hun aanpak met het poneren van stellingen en het stellen van vragen aan de toehoorders ontstond meteen een levendige bijeenkomst.

Uit de presentatie blijkt dat 50 procent van de jeugd alcohol gebruikt. Volgens de deskundigen is dit even slecht als andere drugs. Een van de leerlingen gaf uitleg over alle middelen die er op de markt zijn, die variëren van alcohol tot XTC en van hallucinerende paddenstoelen tot echte designer drugs.
Het onder de aandacht brengen van dit onderwerp is volgens Dorpsraad Lieshout bij de diverse instanties gelukt maar blijkt weinig indruk te maken op de bewoners.