De gemeente Gemert-Bakel heeft ingestemd met het tracé voor een snelfietspad vanuit het centrum van Gemert dat zo veel mogelijk langs bestaande wegen richting Laarbeek voert en langs de Zuid-Willemsvaart en de N279 naar Helmond. Kosten 5,2 miljoen euro. Daarvan neemt Gemert-Bakel 645.000 euro voor zijn rekening. Ook Laarbeek en Helmond betalen hieraan mee. Het grootste deel is voor rekening van de provincie. Het is nog niet duidelijk wanneer met de werkzaamheden kan worden gestart. Bron: ED.