Om de verkeersveiligheid in Gemert te vergroten wordt de maximumsnelheid van 30 kilometer de komende jaren geleidelijk aan in het hele dorp ingevoerd. Daarmee wordt volgend jaar gestart in de Vondellaan die dan wordt gerenoveerd. Daarna volgt de Boekelseweg tot aan de grens van de bebouwde kom. De komende jaren worden straten die opnieuw moeten worden ingericht of waar riolering moet worden vervangen, ook een 30-kilometergebied. B&W hoopt zo dat verkeer het dorpscentrum zal vermijden. Bron: ED.