Bij Badminton Club Lieshout werd zondag 27 maart een toernooi gehouden voor badmintonners uit Laarbeek en omstreken. Dit in het kader van het 50-jarig bestaan van de club en 25-jarig bestaan van Laarbeek. Aan de ene kant van de zaal werd competitie gespeeld, aan de andere zijde kruisten de recreanten de degens. De beste dubbelspeler bij de recreanten werd Derek Dirven, 2e Stan van Vijfeijken en 3e Ruud Huibers. Bij de competitiespelers wonnen Wouter van Vijfeijken en Bert Manders.