Om het Brabants dialect en de contacten tussen jongeren en senioren te promoten werd vrijdagmiddag 15 juli bij zorgboogcentrum De Regt in Beek en Donk een middag gehouden getiteld ‘Project Samen’. Er werd een Kahootquiz gehouden waarbij groep 7 van basisschool ’t Otterke en senioren in groepsverband de juiste antwoorden op de vragen over het dialect moesten zien te vinden. De hoofdprijs bestond uit jeu de boules-ballen voor de leerlingen met de bedoeling het spel met senioren te gaan spelen bij De Regt.