De Laarbeekse gemeenteraad heeft het bestemmingsplan Lekerstraat in Beek en Donk ongewijzigd vastgesteld. Het voorziet in het oprichten van een Ruimte voor Ruimte woning met bijgebouw en een loods van 1.000 m2 naast nr. 14. Voor het plan wordt een ruimte-voor-ruimtetitel aangekocht bij de provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte. Naar aanleiding van de zienswijzen ligt het gewijzigde plan van 5 augustus tot en met 15 september ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en is ook digitaal te raadplegen op laarbeek.nl.