Desktop

Tablet

Zoeken

Gewijzigde beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022

Gewijzigde beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022

De Wet energietoeslag 2023 zal waarschijnlijk in juni in werking treden. Gemeenten hebben tot en met 30 juni de mogelijkheid om 500 euro van de energietoeslag van 2023 te verstrekken aan de doelgroep energietoeslag 2022. De gemeente Laarbeek heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid om het bedrag van 500 euro al in april aan deze doelgroep te verstrekken. De resterende energietoeslag 2023 bedraagt dan 800 euro. Dit kan pas worden uitgekeerd op het moment dat de Wet energietoeslag 2023 in werking is getreden.