Sinds de start van het Peelland Interventie Team (PIT) in 2017 zijn er door dat team 155 gezamenlijke acties uitgevoerd, waarbij 175 woningen, 60 chalets, 213 bedrijven, 25 opslaglocaties en 4 bospercelen werden gecontroleerd. Misstanden werden geconstateerd en aangepakt. De partners in het PIT hebben unaniem besloten de samenwerking de komende vier jaar voort te zetten om de samenleving te beschermen tegen ondermijnende en/of overlastgevende situaties. Donderdag tekende burgemeester Van der Meijden van Laarbeek het nieuwe convenant in een digitale bijeenkomst met de burgemeesters van Peelland.