Tot aan de zomervakantie van 2022 werkt de GGD Brabant-Zuidoost met een nieuwe werkwijze. Het groep 2 consult blijft behouden en het consult van de leerlingen van groep 7 komt te vervallen. De ouders van deze leerlingen ontvangen dit voorjaar een brief waarin hen ook de mogelijkheid wordt geboden voor een fysieke afspraak wanneer er zorgen of twijfels zijn over het kind. Bron: De Sprankel.