Groeien naar 35.000 inwoners. Dat is voor het college van Gemert-Bakel dé motor achter de vele ambities. De Begroting 2023 maakt de weg vrij om in te zetten op de wensen uit het coalitieakkoord. De OZB wordt minimaal verhoogd. Het college vindt dat de inwoners al hard genoeg worden geraakt in de portemonnee.
Ingezet wordt op een nieuw toekomstperspectief voor het buitengebied, goede kwaliteit van wegen, fietspaden en groenvoorzieningen, maar ook een krachtige lobby om de bereikbaarheid van Gemert-Bakel in de regio te verbeteren.