Achter Roessel 6, een karakteristiek pand in Bakel, is ruimte voor vijftien woningen. Het college van Gemert-Bakel stemde vandaag in met een stedenbouwkundig plan dat tien koopwoningen en vijf sociale huurwoningen van Goed Wonen omvat. Het perceel wordt een logische plek voor uitbreiding van de nieuwbouwwijk Soersel genoemd. De woningen passen bij het karakter van de wijk. Ook is er veel openbaar groen voorzien. Voor de woningbouw kan starten is een bestemmingsplanwijziging nodig. Het ontwerp is al ingediend bij de gemeente.