Desktop

Tablet

Zoeken

Groen licht voor uitwerken van bovenregionale samenwerking

Groen licht voor uitwerken van bovenregionale samenwerking

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) heeft zich op 3 juli positief uitgesproken over het aangaan van bovenregionale samenwerkingen om de doelen uit het Samenwerkingsakkoord en de Brainport Agenda te realiseren. Het Dagelijks Bestuur zal op basis hiervan samenwerkingsovereenkomsten gaan uitwerken met de gemeenten Meierijstad en Weert, een nadere verkenning doen naar samenwerking met de grensregio’s Belgisch Limburg en de Antwerpse Kempen en onderzoeken welke andere bovenregionale samenwerkingen potentie hebben.

Volgens Jeroen Dijsselbloem, voorzitter MRE, zijn de ruimtelijke opgaven in onze regio groot en hebben een uitstraling tot buiten de regio. Het ligt dus voor de hand om samenwerking met aangrenzende gemeenten en regio’s te verkennen. De eerste ambtelijke verkennende gesprekken laten zien dat er mogelijkheden zijn voor een kansrijke samenwerking op de onderwerpen talent en uitwisseling van talent, aanpak van de woningbouwopgave, ruimte voor geschikte werklocaties en aanpak van de mobiliteitsopgave.

Bij het MRE werken 21 gemeenten samen, waaronder Laarbeek en Gemert-Bakel. Zij hebben hun krachten gebundeld in de Metropoolregio Eindhoven. Onze regio maakt een schaalsprong door. Deze is in ons geval grotendeels het gevolg van onze succesvolle hightech maakindustrie. Het economisch succes van Brainport Eindhoven leidt tot grote ruimtelijke en sociale opgaven, zoals op het gebied van woningbouw, werklocaties, bereikbaarheid, energie-infrastructuur, vitaal landelijk gebied en voorzieningen.