Laarbeek kent een ‘initiatiefgroep gemeenschapskracht’, bestaande uit acht afgevaardigden uit de vier Laarbeekse kernen, die door het versterken van de gemeenschapskracht het aantal zorgvragen willen verminderen. De kern van hun werk is het stimuleren van ‘zorg voor elkaar’. Uit een analyse van de zorgcoöperatie blijkt dat de professionele huishoudelijke en persoonlijke zorg onvoldoende is om alle zorgvragen te kunnen beantwoorden. Om meer gemeenschapszorg te krijgen gaat de initiatiefgroep in gesprek met verenigingen en organisaties die hierbij een rol kunnen spelen.